For fagprofessionelle

SOSOS - Spørgsmål Seksualitet Sensualitet

Workshop om seksualitet for STU studerende

Den 22. januar 2019 afholdt vi et oplæg om seksualitet og sensualitet for ca. 90 STU studerende i Jylland. Det var et start skud forud for 3 uger, hvor der skulle være fokus på kropsforståelse, kærester, kærlighed og meget mere.  Efterfølgende mødtes vi med en klasse. De studerende ville være alene med os, så lærerne var kun med en del af tiden. Der var også mulighed for at enkelte studerende kunne stille spørgsmål i enerum.

Nu har du mulighed for at lytte til korte lydfiler fra oplægget

Leave a Reply