For fagprofessionelle

SOSOS - Spørgsmål Seksualitet Sensualitet

Faglige ydelser

Alle links er røde:

Har du brug for hjælp til:

 • Samtaler med en borger i forhold til seksualitet og sensualitet af seksualvejleder. I samarbejde med borger og evt. fagpersonale undersøges, hvad den enkelte borger har af ønsker og sensuelle behov
 • Workshop for borgere, hvor der tales om krop, seksualitet, lyde, følelser mm. Der vil også være mulighed for at opleve forskellige hjælpemidler. Der er stor respekt for, at alle mennesker har forskellig intimsfære og  ingen skal føle sig udstillet
 • Workshop for fagpersonale med oplæg om seksualitet <=> sensualitet og med mulighed for at se og opleve forskellige hjælpemidler. Der er stor respekt for, at alle mennesker har forskellig intimsfære og  ingen skal føle sig udstillet. Der vil også blive arbejdet med den professionelle rolle og den enkeltes egne grænser
 • Workshop om kropsforståelse og seksualitet for studerende og fagpersonale i STU-tilbud
 • Sex-messe for borgere og for fagpersonale
 • Oplæg for pårørende
 • Udarbejdelse af seksualpolitik – lokalt eller i kommunen
 • Implementering af seksualpolitik
 • Interne seksualambassadører i egen organisation
 • Oplæg om seksualitet og sensualitet i forhold til mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.
 • Oplæg om seksualitet og sensualitet i forhold til mennesker med demens diagnose
 • Video til intern faglig læring

Dette er forslag til faglige ydelser, men du er også velkommen til at kontakte os for at høre om andre muligheder

Kontakt os på dette link: KONTAKT

 

Oplæg og Workshops udbydes af VIPS – Viden I PraksiS

– som er en rådgivnings og kursusudbyder under Lindegården i Fredensborg:
 • Neuro-pædagogisk oplæg
 • Kommunikationsworkshop – evt. med inddragelse af video fra jeres daglige praksis
 • Sanseintegration og sansebearbejdning
 • Workshop i Konflikthåndtering
 • Vidoeanalyse
 • Marte Meo grundkursus eller terapeutuddannelse

Link: Kontakt