For fagprofessionelle

SOSOS - Spørgsmål Seksualitet Sensualitet

Hej!

Denne hjemmeside er udviklet som et refleksivt praksis forum for fagprofessionelle og et tilbud om faglige ydelser i forbindelse med seksualitet og sensualitet.

  • Hvordan kan vi som fagprofessionelle arbejde med egen rolle f.eks. at arbejde ud fra en lokal seksualpolitik
  • Udvikling og implementering af “seksual-ambassadører”.
  • Workshop om kropsforståelse og seksualitet for studerende og fagpersonale i STU-tilbud
  • Oplæg om seksualitet og sensualitet i forhold til mennesker med demens diagnose
  • Læs mere under FAGLIGE YDELSER

Hjemmesiden administreres af Lindegårdens seksualvejleder og VIPS team.

Vi har, i vores samarbejde med borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, oplevet mange dilemmaer i forbindelse med borgerens seksualitet, kropsforståelse og sensualitet. Dilemmaer kan være i forhold til fastsat lovgivning, socialstyrelsens anbefalinger og det praksisnære relationsarebejde. Derfor ønsker vi at skabe en forum, hvor vi kan dele og inspirere hinanden til at  blive bedre til at møde borgerne, hvor de er i dette ofte oplevede tabubelagte emne.  Vi vil løbende lægge faglige indlæg ind om egne erfaringer, oplevelser og inspirationsmateriale fra samspil med borgere, fagprofessionelle og pårørende.

Vi vil arbejde for at skabe en vidensbank for inspirationsmateriale fra andre fagprofessionelle.

I er velkomne til at stille spørgsmål og gå i dialog med os omkring borgernes oplevelse af seksualitet og sensualitet – og pædagogisk faglige dilemmaer.

Her er alle spørgsmål velkomne.

http://www.sosos.nu/blog-og-brevkasse/

 

Lindegården ligger i Fredensborg kommune og indeholder bosted (paragraf 108), 3 bofællesskaber (paragraf 107), bostøtte i eget hjem og et dagtilbud med mulighed for STU2. Hjemmesiden er underbygget af den politisk styret organisation Fredensborg kommune, som støtter dette rum for refleksiv praksis læring / deling. Lindegården har også et ydelseskatalog med forskellige faglige ydelser (VIPS-VIdensbaseret PraksiS), hvor det også er muligt med en miljømæssig udredning, for at undersøge borgerens behov, ressourcer og kompetencer med udgangspunkt i det miljø, som borgeren er en del af.