For fagprofessionelle

SOSOS - Spørgsmål Seksualitet Sensualitet

Litteratur henvisning

.

Litteratur lægges løbende ind, efterhånden som tilladelser gives..

 

Christian Graugaard:

.

Udviklingshæmning – en grundbog: Kurt Sørensen, Dorte Eifer og Mette Egelund Olsen (red.)

480 sider

Ikke siden 1987 er der udgivet et større værk om udviklingshæmning. Så det er med en vis stolthed, at vi på Center for Oligofrenipsykiatri har udgivet en grundbog på 480 sider, der berører udviklingshæmning tværfagligt.

Kapitel 8 omhandler Seksualitet

Køb bogen her: https://oligo.nu/udgivelser/grundbog/

.

.

Kommunikation, interaktion og relation – i støtten til mennesker uden et ekspressivt verbalt sprog

90 DKK · 2007 · 36 sider

Birgit Perlt, Jesper Holst, Kirsten Nielsen, Pauline HagensenSocialt Udviklingscenter SUS2007 – 36 sider

Dette inspirationshæfte er et resultat af et udviklings- og forskningsprojekt om kommunikationsudvikling i forhold til mennesker uden et ekspressivt verbalt sprog.Hæftet beskriver en række af de vigtigste teoretiske og praktiske erfaringer fra kommunikationsprojektet og lægger op til faglig debat i en professionel sammenhæng.

Køb bogen her: https://www.sus.dk/udgivelser/kommunikation-interaktion-relation-stoetten-mennesker-uden-ekspressivt-verbalt-sprog/

.

.

Et resumé af litteraturstudiet Seksuelle overgreb på mennesker med handicap

Produceret af Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K for Servicestyrelsen Juni 2010

Mennesker med handicap har en væsentlig risiko for at blive udsat for et seksuelt overgreb. Det er konklusionen i litteraturstudiet ’Seksuelle overgreb på mennesker med handicap’, som er en gennemgang af udenlandsk litteratur fra 1980-2001 om emnet. Et tilsvarende litteraturstudie er ikke gennemført siden. I dette resume af litteraturstudiet præsenteres de væsentligste elementer og konklusioner. Litteraturstudiet har især kigget på udenlandsk litteratur, da problematikken kun i beskedent omfang er beskrevet på dansk.

Kan hentes gratis i PDF: https://www.sus.dk/wp-content/uploads/2016/10/Seksuelle-overgreb-litteraturstudie-resume.pdf

.

.

Forebyggelse og håndtering Seksuelle overgreb mod mennesker med psykisk funktionsnedsættelse

Citat fra indledningen “I de seneste år er der kommet mere fokus på, at også mennesker med handicap udsættes for seksuelle overgreb. Det er et alvorligt problem, og et problem, der stadig er tabubelagt….

…Idekataloget er blevet til som led i et projekt, som Socialt Udviklingscenter SUS i 2004 gennemførte i samarbejde med fire kommuner og et amt. Som en del af projektet blev der gennemført en undersøgelse, der havde til formål at afdække, hvilken viden medarbejdere har om seksuelle overgreb mod mennesker med psykisk funktionsnedsættelse, og hvilken viden de efterspørger.

Hele idekataloget kan hentes på PDF: https://www.sus.dk/wp-content/uploads/Seksuelle-overgreb-forebyggelse-og-haandtering.pdf

www.forebygovergreb.dk

Hvis du vil læse mere om seksuelle overgreb mod mennesker med handicap, kan vi anbefale dig at gå ind på www.forebygovergreb.dk

På hjemmesiden kan du finde en række oplysninger samt henvisninger til nordisk og engelsksproget litteratur om emnerne: • Seksualitet • Seksuelle overgreb • Forebyggelse af seksuelle overgreb • Tegn på seksuelle overgreb • Reager på mistanke

På hjemmesiden kan du også downloade tre pjecer om:

• Gode råd om at se og forebygge overgreb

• Gode råd, når skaden er sket

• Seksuelle overgreb – nej tak! (til mennesker med udviklingshæmning)

Pjecerne kan også fås ved henvendelse til: Socialt Udviklingscenter SUS Telefon 3393 4450 www.sus.dk