For fagprofessionelle

SOSOS - Spørgsmål Seksualitet Sensualitet

 

Her henvises til den fastsatte lovgivning, WHO’s definition og FN konventionen, samt fastsatte anbefalinger fra Videnscenter for arbejdsmiljø og Socialstyrelsen. Her er inspiration til udarbejdelse af en overordnet seksualpolitik og en lokal seksualpolitik.

Tryk på nedenstående links, hvis du vil vide mere om paragraffer og love, vejledninger anbefalinger og definitioner eller ….

 

                                                                                                       

 

Link til “Seksualitet på dagsordenen”, som er udgivet af Socialstyrelsen i 2012

Seksualitet på dagsordenen: En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Formål med håndbogen er at hjælpe mennesker, som har behov for støtte i relation til seksualitet, er en opgave, der inden for lovens rammer skal løses professionelt, etisk forsvarligt og med respekt for borgerens integritet og ret til selvbestemmelse.