For fagprofessionelle

SOSOS - Spørgsmål Seksualitet Sensualitet

Vejledning, anbefaling og definition

.

WHO definition af seksualitet
 
• ”Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Seksualitet er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet. Seksualitet er ikke synonymt med samleje. Det handler heller ikke om, hvorvidt vi opnår orgasme, og endelig er det ikke summen af et erotisk liv. Det kan være en del af vor seksualitet, men behøver ikke at være det. Seksualitet er så meget mere. Det er, hvad der driver os til at søge efter kærlighed, varme og intimitet. Det udtrykkes i den måde, vi føler, bevæger os på, rører ved og bliver rørt ved. Det er lige så meget dette at være sensuel som at være seksuel. Seksualitet har indflydelse på vore tanker, følelser, handlinger og samvær og derved på vor mentale og fysiske helse. Og da helse er en fundamental menneskeret, så må også seksuel helse være en basal menneskeret.” (WHO)

WHO’s seksuelle sundhedsdefinition (2002)

“Seksuel sundhed er en tilstand af fysisk, følelsesmæssigt, mentalt og socialt velbefindende i
forbindelse med seksualitet; det er ikke alene fravær af sygdom, dysfunktion eller handicap. Seksuel
sundhed kræver en positiv og respektfuld tilgang til seksualitet og seksuelle forhold, såvel som
muligheden for at have lystfyldte og sikre seksuelle oplevelser, frie for tvang, diskrimination og vold. For
at opnå og opretholde seksuel sundhed må ethvert individs seksuelle rettigheder respekteres, beskyttes
og opfyldes”.
.
.

FN standardregler

I FN’s standardregler om lige muligheder for handicappede (regel nr. 9) understreges det, at mennesker med nedsat funktionsevne skal have mulighed for at opleve deres egen seksualitet og have seksuelle forhold på linje med andre mennesker, og at de i denne forbindelse skal støttes gennem lovgivning samt relevant rådgivning.
.
.
.

Forebyggelsespakke – Seksuel sundhed.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en revideret forebyggelsespakke om seksuel sundhed, der indeholder 27 anbefalinger til, hvad den enkelte kommune kan og bør gøre for at fremme seksuel sundhed blandt kommunens borgere.
Bogen er på 36 sider og downloades her:
.
.
.

 

Link til “Seksualitet på dagsordenen”, som er udgivet af Socialstyrelsen i 2012

Seksualitet på dagsordenen: En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Formål med håndbogen er at hjælpe mennesker, som har behov for støtte i relation til seksualitet, er en opgave, der inden for lovens rammer skal løses professionelt, etisk forsvarligt og med respekt for borgerens integritet og ret til selvbestemmelse.